Ledningsstöd och verksamhetsstöd inom omsorgsarbete

Företagets har många års erfarenhet inom hemtjänstsverksamhet. Vi erbjuder ledningsstöd inom följande områden: utarbeta och uppdatera rutiner, genomförandeplan, genomgång och uppdatering av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, sammanställningar av olika rapporter, utredning, analyser  och åtgärdsförslag samt handledning.

Vi kan även bidra med kompetent och engagerad personal för omsorgsarbete.

Kontakta oss för offert via e-post.