Integritetsskyddspolicy hos Kloiber Omsorg AB

Vi på Kloiber Omsorg AB värnar om dig och din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till  oss. Vi skyddar dina personliga uppgifter och all behandling av dessa utifrån bestämmelserna i GDPR, General Data Protektion Regulation, den nya dataskyddsförordningen i EU.

I denna integritetsskyddspolicy som gäller för alla som på något sätt nyttjar Kloiber Omsorg AB:s (org, nr: 556879-9026 postadress: Björkhagsvägen 15 i Vallentuna, Besöksadress: Grindtorpsvägen 3 i Täby) tjänster eller produkter eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Personaluppgiftsansvarig hos Kloiber Omsorg AB är Monika Kloiber. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysiskt levande person. Exempel på detta kan vara personnummer, epost adress, bostadsadress eller krypterade uppgifter som kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till en fysisk person.

Vad är en behandling av en personuppgift?

Begreppet ”behandling” är brett och omfattar det mesta man kan göra med en personuppgift. Allt från insamling och lagring till ändring, användning eller radering utgör ”behandling”.

När samlar vi in personuppgifter?

  • När du lämnar uppgifter själv till oss om dig via Bokadirekt.se eller via telefon vid beställning av tjänst.
  • När du köper produkter av oss.
  • När du anmäler dig till att delta i våra kurser.
  • När du vill praktisera hos oss.
  • Registreras som ny kund hos oss.
  • Söker lediga tjänster eller anmäler annat intresse för anställning eller om du vill bli vår samarbetspartner.
  • När vi har ett samarbete med varandra för övrigt.
  • När du söker kontakt med oss för övrigt.

När du använder våra tjänster registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder och vilka produkter du köper, samt vilka övriga överenskommelser vi har mellan varandra.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

 För att vi ska kunna tillhandahålla tjänster och varor till dig, måste vi behandlar dina personuppgifter. Vi behandlar dina uppgifter för att administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor, hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågnigrar, lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av  samt förbättra våra tjänster och varor och utbud av leverantöer. Vidare för att utvärdera kundnöjdhet eller marknaden.

För att behandla personuppgifter är det nödvändigt att det finns lagreglering kring det. Kloibe Omsorg AB behandlar dina uppgifter med följande stöd:

  • Personuppgiftshandligen behövs för att vi ska kunna påbörja och fullfölja ett avtal, överenskommelse som vi har med dig/ert företag, för att tillhandahålla eller administrera en tjänst du köpt

Vilka personuppgifter registreras?

För privatpersoner som köper tjänster av avdelningen: Monikas Eko Hudvård: Namn, adress, e-mail adress, telefonnummer.

För privatpersoner som köper RUT-tjänster: namn, adress, e-post adress, personnummer

För företag/samarbetspartner som gör beställningar, förfrågningar: Företagsnamn, org. nr., adress, e-mail adress, namn på kontaktperson  samt deras befattning, telefonnummer och adress till företaget.

Vid övriga kontakter registreras de uppgifter som du har valt att lämna. Kloiber Omsorg AB:s strävan efter att registrera så lite känsliga personuppgifter som möjligt.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter/företagsuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in, för exempelvis så länge det behövs för att det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av avtal med dig. Vi kan spara uppgifterna så länge som det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det väntas,  påbörjas eller pågår  en juridisk process.

Dina/ditt företags uppgifter raderas eller anonymiseras (om/när vi gör statistik) när de inte är längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Ändamålen varar två år efter att kundförhållandet/utbildningen/praktiken/anställningen/samarbetet har upphört, inte köpt tjänster eller produkter på två år, alla fakturor gentemot varandra är betalda, löner har hanterats eller så pass länge att det följer bokföringslagens krav.

Dina rättigheter

 Du har rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har på dig/ditt företag hos Kloiber Omsorg AB. Du/Ni ska begära skriftligen att så kallade registreringsutdrag till peronuppgiftsombudet Monika Kloiber på monika@kloiberomsorg.se eller i ett brev skickat till Kloiber Omsorg AB, att: Monika Kloiber Björkhagsvägen 15 , 186 35 Vallentuna.

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Besöksidentifiering

På vår webbplats används inga ”cookies”. Cookies är små textfiler som placeras på besökarens dator som bland annat  sparar personliga inställningar som möjliggör att följa vad besökaren gör på vår webbplats.

Länkar

På vår webbplats finns anvisningar till andra webbplatser. Denna policy gäller ej för dessa webbplatser.  Du bör ta del av dessa företags integritetspolicy innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Klagomålshantering 

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att först och främst framföra dina synpunkter och klagomål till oss, alternativt till  Datainspektionen. Lämnar du in klagomål hos oss, följer vi vår egen klagomålspolicy, vilket står i beskriven i  vår Ledningssystem.

 

Monika Kloiber, VD

Vallentuna: 2018-05-25