Inga djurförsök i något led, produkterna är testade på människor, mestadels med känslig hud.

Inga farliga ämnen/miljögifter bildas varken vid framställningsprocessen eller under  nedbrytningsprocessen.