Många kosmetiska produkter bidrar till en försämrad miljö. Naturkosmetiska hud- och kroppsvårdsprodukter har ingen negativ påverkan på miljön i sig, men vi kommer naturligtvis inte ifrån förpackningarna i plast, hur frakten sker, eller hur arbetarna i fabriken tar sig till och från jobbet.

I Sverige använder vi ofta många olika sorters kosmetiska produkter dagligen, men en betydande del av de produkter som säljs innehåller ämnen, som skulle hanteras med stor försiktighet eller borde vara förbjudna. Det mångai smörjer på kroppen hamnar så småningom ute i avloppssystemet. Det rör sig om syntetiska och petrokemiska ämnen som inte är förnyelsebara. Dessa ämnen är svåra eller omöjliga för kroppen och för naturen att bryta ner.